باغ ملی گیاه شناسی گرجستان – تفلیس

باغ ملی گیاه شناسی گرجستان – تفلیس

باغ گیاه شناسی ملی گرجستان در تنگه Tsavkisis-Tskali و در دامنه های جنوبی Sololaki قرار گرفته است. این باغ بیش از 161 هکتار وسعت بوده و بیش از 4500 گونه گیاهی در آن نگهداری میگردد.این بیش از 3 قرن قدمت داشته و در سال 1671 توسط جهانگرد فرانسوی ژان شارن از آن به عنوان باغ سلطنتی یا سیدآباد نامبرده و تاریخ تاسیس آن را 1625 ذکر نموده است .این باغ در سال 1795 توسط نادرشاه نابود میشود اما در قرن نوزده دوباره احیا شده و در سال 1845 به عنوان باغ ملی گیاه شناسی تفلیس نامگذاری میشود.درب مرکزی این باغ در دامنه نارین قلعه قرار دارد و در اینجا تونلی طولانی در سال 1914 احداث شده که از سال 2000 به بزرگترین کلاب شبانه گرجستان تبدیل شده است.