ویزای ژاپن

ویزای ژاپن و اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ ویزای ژاپن


معرفی کشور ژاپن

برای ورود به ژاپن نیاز به اخذ ویزای ژاپن دارید . مجمع الجزایر ژاپن کشوری در اقیانوس آرام واقع در آسیای شمال شرقی و کاملاً محصور شده در آب که از طریق مرز آبی با کشورهای چین ، کره جنوبی و کره شمالی و روسیه همسایه‌ است و یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادی جهان محسوب میود . ژاپن با جمعیتی در حدود ۱۲۸ میلیون نفر دهمین کشور پرجمعیت جهان است. توکیو پایتخت ژاپن با بالغ بر ۳۵ میلیون نفر جمعیت از بزرگترین و گرانترین پایتخت‌های جهان به شمار می‌آید. ژاپن اولین کشوری است که خورشید در آن طلوع می‌کند. ژاپن کشوری کوهستانی است و بیشتر جزایر آن آتشفشانی و بشدت زلزله‌خیز است.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای توریستی ژاپن

1- گذرنامه متقاضی ویزا با حداقل 6 ماه اعتبار پس از تاریخ برگشت از سفر . ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود )

2- فرم تقاضای ویزای ژاپن که تکمیل و امضا شده باشد.

3- یک قطه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید که در سه ماه اخیر اخذ شده باشد و کاملا بیانگر ظاهر فعلی متقاضی باشد.

4- برنامه سفر و رزرواسیون قطعی هتل در ژاپن

5- شناسنامه متقاضی ویزای توریستی ژاپن و ترجمه رسمی آن به انگلیسی

6- مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید مانند گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است )

مدارک لازم جهت اخذ ویزای تجاری ژاپن و یا شرکت در کنفرانس ها و یا مسابقات ورزشی

1- گذرنامه متقاضی ویزا با حداقل 6 ماه اعتبار پس از تاریخ برگشت از سفر . ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود )

2- فرم تقاضای ویزای ژاپن که تکمیل و امضا شده باشد.

3- یک قطه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید که در سه ماه اخیر اخذ شده باشد و کاملا بیانگر ظاهر فعلی متقاضی باشد.

4- برنامه سفر و رزرواسیون قطعی هتل در ژاپن

5- شناسنامه متقاضی ویزای توریستی ژاپن و ترجمه رسمی آن به انگلیسی

6- دعوتنامه و ضمانتنامه و برنامه سفری که شرکت ژاپنی صادر نموده است.

7- یکی از مدارک مربوط به شرکت دعوت کننده شامل ثبت شرکت ژاپنی یا  کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت یا مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن یا جزوه و کاتالوگ ( صادره در سه ماه اخیر )

8- نامه ماموریت برای متقاضی ویزای ژاپن از طرف شرکت ایرانی

9- کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی

10- مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ژاپنی

مدارک لازم جهت اخذ ویزای دیدار دوستان در ژاپن

1- گذرنامه متقاضی ویزا با حداقل 6 ماه اعتبار پس از تاریخ برگشت از سفر . ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود )

2- فرم تقاضای ویزای ژاپن که تکمیل و امضا شده باشد.

3- یک قطه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید که در سه ماه اخیر اخذ شده باشد و کاملا بیانگر ظاهر فعلی متقاضی باشد.

4- برنامه سفر که توسط ضامن ژاپنی تهیه شده باشد.

5- شناسنامه متقاضی ویزای دیدار دوستان در ژاپن و ترجمه رسمی آن به انگلیسی

6- مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد مانند عکس ، نامه و …

7- دعوتنامه که توسط ضامنی که در ژاپن زندگی میکند تهیه شده باشد.

8- ضمانتنامه و برگه اقامت محلی ضامن ، در صورتیکه که ضامن دارای ملیت خارجی باشد ، کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحات مشخصات گذرنامه ، ویزا و مهر ورود مجدد ضامن نیز مورد نیاز است .

9- مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید . در صورتیکه متقاضی ویزای ژاپن هزینه سفر را می پردازد ، مدارکی مانند گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است) و در صورتیکه ضامن ژاپنی هزینه را می پردازد، یکی از مدارک شامل گواهی رسمی مالیات که مبلغ درآمد در آن ذکر شده باشد و یا کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد و یا گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری و یا پرینت کارکرد سه ماهه اخیر حساب بانکی ضامن مورد نیاز است.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای دیدار از اقوام ژاپن

1- گذرنامه متقاضی ویزا با حداقل 6 ماه اعتبار پس از تاریخ برگشت از سفر . ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود )

2- فرم تقاضای ویزای ژاپن که تکمیل و امضا شده باشد.

3- یک قطه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید که در سه ماه اخیر اخذ شده باشد و کاملا بیانگر ظاهر فعلی متقاضی باشد.

4- برنامه سفر که توسط ضامن ژاپنی تهیه شده باشد.

5- شناسنامه متقاضی ویزای دیدار دوستان در ژاپن و ترجمه رسمی آن به انگلیسی

6- مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد مانند عکس ، نامه و …

7- دعوتنامه که توسط ضامنی که در ژاپن زندگی میکند تهیه شده باشد.

8- ضمانتنامه و برگه اقامت محلی ضامن ، در صورتیکه که ضامن دارای ملیت خارجی باشد ، کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحات مشخصات گذرنامه ، ویزا و مهر ورود مجدد ضامن نیز مورد نیاز است .

9- مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید . در صورتیکه متقاضی ویزای ژاپن هزینه سفر را می پردازد ، مدارکی مانند گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است) و در صورتیکه ضامن ژاپنی هزینه را می پردازد، یکی از مدارک شامل گواهی رسمی مالیات که مبلغ درآمد در آن ذکر شده باشد و یا کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد و یا گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری و یا پرینت کارکرد سه ماهه اخیر حساب بانکی ضامن مورد نیاز است.

نکات مهم برای ارائه درخواست ویزای ژاپن

1- حضور درخواست کننده ویزا در زمان مصاحبه برای اخذ ویزای ژاپن لازم است .

2- مدت زمان ارسال مدارک و دریافت ویزا 15 روز کاری می باشد و در مواقعی خاص ممکن است تا 30 روز کاری هم به طول بینجامد.

3- افرادی که درخواست صدور ویزایشان رد شده است، از حق اعتراض به تصمیم صادره برخوردارند و می توانند ضمن همراه داشتن برگه استینافی که ادله خود را در آن قید کرده اند با مراجعه به رئیس نمایندگی دیپلماتیک یا دایره کنسولی که درخواست صدور ویزا را بررسی کرده است ، تقاضای بررسی مجدد درخواست مبنی بر صدور ویزا نمایند. برگه استیناف باید طی دو ماه از تاریخ وصول جوابیه رد درخواست به افراد بیگانه یا اشخاص فاقد تابعیت ارائه شود.

4- ترجمه انگلیسی رسمی تمامی مدارک فارسی با تایید دادگستری ، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است.

هزینه ویزای توریستی ژاپن

ویزای توریستی ژاپن به صورت یک بار ورود صادر شده و هزینه آن برای هر نفر 1,220,000 ریال می باشد که نقدا و به صورت ریالی به سفارت پرداخت میگردد . سفارت ژاپن از قبول اسکناس های پاره و یا مندرس خودداری می نماید. لازم به ذکر است امکان پرداخت وجه از طریق کارتخوان میسر نمیباشد و همچنین هزینه ویزای ژاپن برای کودکان نیز به صورت کامل بایستی پرداخت گردد.

انواع ویزای قابل صدور برای ورود به ژاپن

1- ویزای تجاری ژاپن

2- ویزای توریستی ژاپن

3- ویزای دیدار از دوستان در ژاپن

4- ویزای دیدار از بستگان و اقوام در ژاپن

5- ویزای شرکت در کنفرانس و مسابقات ورزشی در ژاپن

سوالات متداول جهت ارائه درخواست ویزای ژاپن

1- آیا مدارک مورد نیاز سفارت ژاپن بایستی ترجمه شوند؟

پاسخ : کلیه مدارک مورد نیاز برای ویزای ژاپن بایستی به زبان انگلیسی ترجمه شده و مهر تایید وزارت دادگستری را نیز داشته باشند.

2- آیا دارالترجمه مشخصی جهت ترجمه مدارک ویزا، مورد تایید سفارت ژاپن می باشد؟

خیر.

3- آیا بیمه نامه مسافرتی برای درخواست ویزای توریستی ژاپن نیاز است؟

پاسخ : بیمه نامه مسافرتی جز مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی ژاپن نمی باشد.

4- چه مقدار موجودی حساب جهت ویزای توریستی ژاپن مورد نیاز است؟

پاسخ : سفارت ژاپن هیچ مبلغ مشخصی را جهت موجودی مورد نیاز برای ویزای توریستی ژاپن مشخص نکرده است.

5- نتیجه ویزای ژاپن چند روز پس از ارائه مدارک به سفارت ژاپن مشخص می شود؟

حدودا بین یک هفته تا دو هفته نتیجه ویزا ژاپن مشخص می گردد.

6- برای تحویل گذرنامه بایستی چه روزهایی به سفارت ژاپن مراجه شود؟

روزهاي يكشنبه الي پنجشنبه ( بعد ازظهرها از 15:00 الي 16:00) می توان برای تحویل ویزا به سفارت ژاپن مراجعه نمود.

7- ویزای توریستی ژاپن چقدر اعتبار دارد ؟

ویزای توریستی ژاپن معمولا 3 ماه اعتبار دارد که مدت مجاز اقامت نیز بسته به نظر سفارت ژاپن می باشد.

8- چه مدت قبل از سفر بایستی درخواست ویزای توریستی ژاپن به سفارت ارائه شود؟

حدودا 2 ماه قبل از تاریخ سفر، می توان برای ویزای توریستی ژاپن اقدام نمود.

9- آیا هنگام ارائه مدارک ویزای توریستی به سفارت ژاپن، ارائه اصل فارسی مدارک نیز لازم است؟

خیر. فقط ترجمه ها با تایید دادگستری کفایت می کند.

10- آیا برای درخواست ویزای توریستی ژاپن، مصاحبه هم انجام می شود؟

خیر در صورت نیاز کنسول، مصاحبه انجام می شود ولی به صورت کلی مصاحبه انجام نمی شود.

11- آیا ارائه اصل مدارک فارسی به سفارت ژاپن لازم است؟

خیر. ارائه فقط ترجمه انگلیسی مدارک به سفارت ژاپن کافیست.

ویزای ژاپن

آدرس و تلفن سفارت ژاپن در تهران

تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، پلاک 162، کد پستی 93653-19856  تلفن : 22660710

ساعت کار سفارت ژاپن در تهران

از یک شنبه تا پنج شنبه ازساعت ۸ تا ۱۲

آدرس وبسایت سفارت ژاپن در تهران

www.ir.emb-japan.go.jp/fa

برای دریافت اطلاعات جامع و تکمیلی کشور ژاپن روی لینک های زیر کلیک کنید

سفرنامه ژاپن

هتل های برگزیده ژاپن

جاذبه های گردشگری ژاپن